Ανίχνευση διαρροών αερίων

Η Τεχνολογία Υπερήχων μας βοηθάει να εντοπίσουμε διαρροές πίεσης ή κενού. Αυτό λειτουργεί για πεπιεσμένο δίκτυο αέρα καθώς και για οποιοδήποτε ειδικό αέριο υγροποιημένο ή μη. Η ελάχιστη απαιτούμενη πίεση για τον εντοπισμό της διαρροής είναι 0,3 Bar (υπό ιδανικές συνθήκες υπερηχητικής ησυχίας 0,2 Bar) και υπάρχει δυνατότητα (σε μεγαλύτερες ή επικίνδυνες διαρροές) να εντοπιστούν ακόμα και από τα 15μ. Η δυνατότητα εκτίμησης του κόστους ανά διαρροή βοηθάει στην μείωση εξόδων λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης. Επιπλέον παρέχεται ασφάλεια και αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διαρροές ειδικών αερίων.

Αυτό που γίνεται μέσω μια ειδικής μαθηματικής εξίσωσης και την τιμή ανα KWh (της εκάστοτε εγκατάστασης) ή την τιμή ανά 1000lt (σε ειδικά αέρια) εξάγεται το κόστος ανά διαρροή.