Επιθεώρηση και λίπανση εδράνων
Οι μηχανικές κινήσεις παράγουν ένα ευρύ φάσμα ήχου. Ένας από τους βασικούς συνεισφέροντες στην εκτεταμένη πίεση στα μηχανήματα είναι η τριβή η οποία παράγει και τον απαραίτητο υπέρηχο. Με ειδικά όργανα υπερήχων παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας αναλόγως την εφαρμογή, καταγραφή decibel (dB) καθώς και εγγραφή του ηχητικού αρχείου για περαιτέρω ανάλυση. Στην περαιτέρω ανάλυση δύναται να εντοπιστεί η πιθανή βλάβη του εδράνου, με μελέτη αρμονικών βάση των στροφών (rpm) του εξοπλισμού και του αριθμού των σφαιρών. Επισημαίνεται ότι το είδος του εδράνου κύλισης (κωνικό, κυλινδρικό, βαρελοειδές) δεν επηρεάζει την εύρεση αστοχιών.

Η διαδικασία ελέγχου με την Τεχνολογία Υπερήχων έχει ως εξείς:

  • Πρώτη βασική μέτρηση κάθε εδράνου, η οποία συγκρίνεται με επόμενες μελλοντικές μετρήσεις του ιδίου.
  • Δημιουργούνται, διαγράμματα παρακολούθησης εδράνων για το κάθε ένα ξεχωριστά. Θέτονται δύο όρια (βάση των dB) και υποδεικνύουν ανάγκη λίπανσης ή επέμβασης αντίστοιχα λόγω αστοχίας εδράνου.
  • Δημιουργία πλήρης τεχνικής αναφοράς που περιλαμβάνει στοιχεία εδράνου, χώρου μέτρησης, φωτογραφίες τεκμηρίωσης, μέτρηση dB, καταγραφή ηχητικού αρχείου κ.α..

Demo 2 CMMS Bearing Chart Report

Πλέον η λίπανση και η συντήρηση, γίνονται βάση κατάστασηςκαι όχι βάση ωρών λειτουργίας. Έτσι αποφεύγεται η κακή λίπανση όπως υπερλίπανση ή υπολίπανση.Ταυτόχρονα με δυνατότητα μέτρησης της ποσότητας και της ποιότητας του λιπαντικού σε κάθε ένα έδρανο ξεχωριστά (την στιγμή της παροχής αυτού), έχουμε έναν πλήρη έλεγχο της λίπανσης.

      good-bearing

 

      start-of-fault-bearing

 

      fault-bearing