Η τεχνολογία των υπερήχων είναι από τις πιο ακριβείς και οικονομικές μεθόδους ευρέσεως συγκεκριμένων ηλεκτρικών βλαβών, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που μπορεί να διακριβώσει η θερμογραφία. Δύναται να ελέγξουμε για βλάβες όπως:

• CORONA (ο ιονισμός του αέρα πάνω από τα 1000V), εμφανίζεται κυρίως σε μονωτήρες και καλώδια μεταφοράς ΜΤ και ΥΤ
• TRACKING (σφάλματα μονώσεων και μερικές αποφορτίσεις)
• ARC (ηλεκτρικό τόξο)
• MECHANICAL LOOSENESS (μηχανικές αποσφήξεις μετασχηματιστών)

Η κάθε βλάβη έχει την δικιά της χαρακτηριστική καμπύλη σε διαγράμματα σειρών FFT & TS.  Αυτού του είδους βλάβης δεν μπορούν να διαγνωστούν από την τεχνολογία της θερμογραφίας, γιαυτό και είναι σύνηθες οι δύο αυτές τεχνολογίες να αξιοποιούνται ταυτόχρονα σε προληπτικό έλεγχο ηλεκτρικών πινάκων και πεδίων.

Επιπλέον, οι υπέρηχοι μας βοηθούν στο να ελέγηουμε την στεγανότητα των ηλεκτρικών πινάκων. Αυτό αποτρέπει την εισροή σκόνης, νερού και παράσιτων.