Ατμοπαγίδες, Βάνες, Βαλβίδες, Αντλίες

Όταν οι ατμοπαγίδες παρουσιάζουν διαρροή ή δεν λειτουργούν σωστά μπορεί να είναι πολύ δαπανηρές από την άποψη της ποιότητας των προϊόντων, την ασφάλεια και την απώλεια ενέργειας. Ο έλεγχος των ατμοπαγίδων με την τεχνολογία των υπερήχων είναι απλή και άμεση. Τα περισσότερα μηχανικά μέρη παράγουν υπερήχους που είναι εύκολα κατανοητά από ειδικά όργανα υπερήχων. Έτσι, οι ατμοπαγίδες ανάλογα με το είδος τους, έχουν και η καθεμία τον δικό τους συγκεκριμένο ήχο. Είναι πολύ απλό για τον επιθεωρητή να καταλάβει την βλάβη μέσα στην ατμοπαγίδα και τον ακριβή τύπο της βλάβης.

Οι τύποι των ατμοπαγίδων είναι συνεχούς ροής, και on-off, που με τη σειρά χωρίζονται σε πλωτήρος, ανεστραμμένο κάδο, θερμοδυναμικές και θερμοστατικές. Εύκολα ελέγχονται για τις βλάβες όπως, βουλωμένες, συνεχώς ανοικτές, μερικώς ανοιχτές, σπασμένα ελατήρια, χτύπημα των κάδων στους τοίχους της ατμοπαγίδας κ.λπ.

Παρόμοια με το κόστος των διαρροών αερίων , ο υπέρηχος μας βοηθάει να βρούμε το κόστος της απώλειας ατμού. Τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, είναι το στόμιο της παγίδας ατμού και η τιμή παραγωγής ανά τόνο ατμού. Στη συνέχεια, όλες οι πληροφορίες εισάγονται σε μια βάση δεδομένων με φωτογραφίες και αρχεία ήχου για εξαγωγή τεχνικών εκθέσεων και τη σύγκριση του εξοπλισμού με μελλοντικές μετρήσεις.

Ο έλεγχος διαρροής βανών σε κλειστή θέση γίνεται εύκολα και γρήγορα με έλεγχο τεσσάρων σημείων, δυο πριν και δύο μετά τη βάνα. (ο αριθμός των σημείων εξαρτάται από τα χωρικά περιθώρια στην περιοχή της βάνας).

Ο έλεγχος βαλβίδας πραγματοποιείται με καταγραφή του ήχου και σύγκρισης αυτού με μελλοντικές μετρήσεις. Ελέγχεται η διαρροή σε κλειστή θέση της βαλβίδας καθώς και ο χρόνος ανοίγματος αυτής.

Ο έλεγχος των αντλιών περιλαμβάνει έλεγχο των ρουλμάν της αντλίας καθώς και η δημιουργία σπηλαίωσης. Αυτό πραγματοποιείται με συγκριτική μέθοδο μετρήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.